Klubben

Rödeby BK info@rodebybrukshundklubb.se BG 505-9993

Rödeby

Brukshundklubb

Styrelse

 

Vill du sända ett meddelande till hela styrelsen så använd:

 

styrelsen@rodebybrukshundklubb.se

 

Stuga ute

Sven-Erik Åkeborn 0703-804205

Birger Melkersson 0455-12490

Göran Melkersson 0455-57042

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Annica Thörngren

0733-220658

ordf@rodebybrukshundklubb.se

 

Vice Ordförande

Tomas Fagerstedt

0733-313150

viceordf@rodebybrukshundklubb.se

Kassör

Birgitta Öberg

0455-297 44

kassor@rodebybrukshundklubb.se

Sekreterare

Monica Johansson

0709-526975

sekr@rodebybrukshundklubb.se

Ledamot

Berit Henriksson

070-9618794

ledamot1@rodebybrukshundklubb.se

Ledamot

Hanne Dahlin

0705-410215

ledamot3@rodebybrukshundklubb.se

Ledamot

Gun Björkman

070-8486414

ledamot2@rodebybrukshundklubb.se

 

Suppleant

Sara Alm

0709-594952

suppleanter@rodebybrukshundklubb.se

 

Suppleant

Sandra Melkerson

suppleanter@rodebybrukshundklubb.se

 

 

 

 

 

 

Utbildningskommitté

Revisorer

 

 

Eva Nilsson

 

 

 

 

 

Valberedning

 

Sammankallande

Marianne Johnsson

 

Ann-Sofie Ström P.

073-2226076

 

Distriktsombud

Birgitta Öberg

0455-297 44

 

 

Tävlinskommitté

tavlingskommitteen@rodebybrukshundklubb.se

 

Tomas Fagerstedt Sammankallande 0455- 367250

Birgitta Öberg 0455-29744

Gun Björkman

Marianne Jonsson

Tävlingssekreterare:

Birgitta Öberg 0455-29744

Monica Johansson 0709-526975

 

 

 

 

Ann-Sofie Pettersson 0703 709526

Berit Henriksson 070 9618794

Ann-Sofie Ström P. 073-2226076

 

Lärare i Hundtjänst samt instruktör:

Ann-Sofie Pettersson 070 3709526

 

Utbildade instruktörer i allmänlydnad/rallylydnad:

Berit Henriksson 070 9618794

Sara Alm 070 9594925

 

 

 

Kök

 

Ann-Sofie Ström P. 073-2226076

Monica Johansson 0709-526975

 

 

 

Copyright (c) Rödeby BK | Sofielund, Rödeby Telnr: 0721-741442 | BG 505-9993 | webmaster@rodebybrukshundklubb.se