Medlem

Rödeby BK     info@rodebybrukshundklubb.se  BG 505-9993

Rödeby

Brukshundklubb

Hur blir jag medlem?


Medlemsavgiften i Rödeby Brukshundklubb är 550 kr, varav 150 kr är till Rödeby Brukshundklubb och 400 kr är förbundsavgift till SBK.


Medlemsavgiften sätts in på vårt bankgiro 505-9993.

De uppgifter vi behöver är:

  • namn,
  • adress,
  • telnr,
  • mail-adress
  • personnr
  • ev. medlemsnr om du redan är med i SBK


Alla uppgifter kanske inte får plats på betalningen, skicka dem per mail till

kassor@rodebybrukshundklubb.se


Som medlem i Rödeby Brukshundklubb får du:


Delta i klubbens kurser och övriga aktiviteter

Tidningen från SBK "Brukshunden" i din brevlåda

Försäkrad på klubbens aktiviteter

Träna på alla på alla planer.

Träna med belysning på kvällstid.

Tränar du ofta kan du få nyckel till stugan mot att du hamnar på Städlistan.Styelsen beslutar.

Delta och rösta på Medlemsmöten.

Rabatt på Djurkompaniet i Karlskrona, mot uppvisande av medlemskort.

Medlemskap

Medlemsformer


Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemskap. Välj den medlemsform som passar dig!


I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.


Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.


Förbundsavgiften är 360 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.


Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.


Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.


Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).


Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.


Copyright (c) Rödeby BK | Sofielund, Rödeby Telnr: 0721-741442 | BG 505-9993 | webmaster@rodebybrukshundklubb.se