Klubben

Bankgiro

505-9993

 

Styrelse

Vill du sända ett meddelande

till hela styrelsen så använd:

styrelsen@rodebybrukshundklubb.se


Stuga ute

Sven-Erik Åkeborn 

Birger Melkersson 

Göran Melkersson 

                                                                                           

Kök

Birgitta Öberg
Ordförande

Ann-Sofie Pettersson

0703-709526

ordf@rodebybrukshundklubb.se

 

Vice Ordförande

Eva Jeansson

0709-262747

viceordforande@rodebybrukshundklubb.se

 

Kassör

Birgitta Öberg

0702-966219

kassor@rodebybrukshundklubb.se

 

Sekreterare adjungerad

Helene Hjälmdahl

0701-434040


Ledamot

Ann-Sofi Ström

0732-226076                          


Ledamot

Carina Lampinen

0705-869111


Suppleant

Sandra Melkerson


 

 

 

 

Tävlingskommitté


tavlingskommitteen@rodebybrukshundklubb.se        

 

Tomas Fagerstedt Sammankallande 0733-313150

Birgitta Öberg   0702-966219

Gun Björkman

Marianne Johnsson


 

Tävlingssekreterare:

Birgitta Öberg 0702-966219

Monica Johansson 0709-526975 

 

 

 

 

Rödeby 

Brukshundklubb


Copyright (c) Rödeby BK | Sofielund, Rödeby Telnr: 0721-741442 | BG 505-9993 | webmaster@rodebybrukshundklubb.se